Hjälpreda vid lastning av skrot

Sorteringsguide 

Version2 2023 12 01

Vi tackar för förtroendet att ta hand om ert metallskrot.

För att hjälpa oss i vårt arbete med yttre, inre miljö och kvalitet vill vi att ni enbart lägger i skrot som kan bearbetas på ett effektivt och bra sätt, för att få en bättre råvara.


Containern, flaket eller skrothögen får innehålla följande:

• Lantbruksredskap(så fria från gummi, plast och trä som möjligt) t.ex. plogar och harvar m.m.
• Plåt och järnrester från produktion eller liknande.
• Oljefat tömda (tömningsförsäkran).
• Olja eller dieseltankar tomma med tömningsförsäkran och manluckan bortskruvad.
• Bilplåt och bildelar tömda på vätskor.
• Motorer tömda på oljor.
• Takplåt och byggnadsplåt.
• Maskiner tömda på vätskor.
• Armeringsjärn.
• Mässing, koppar, rostfritt, aluminium, kabel, elmotorer samt övrig metall lägges helst i separata behållare i  containern eller för sig i en hög(kranbil). Detta för att underlätta vid sortering och invägning.
• Bil och lastbilsbatterier(blybatterier)får under inga omständigheter läggas i skrothögen eller i containern/flaket, utan skall insamlas på ett sätt som följer lagar och förordningar vid transport av farligt avfall och transport av farligt gods(ADR).

Följande får INTE vara med i containern, flaket eller skrothögen.

 • Däck
 • Miljöfarligt avfall(t.ex. lysrör m.m.)
 • Kyl och frysskåp.
 • Ej TÖMDA fat och tankar.
 • Trä
 • Isolering
 • Plast och gummi
 • Hushållssopor
 • Möbler, tapeter och mattor.
 • Glas ,kakel och klinkers.
 • Delar och maskiner eller dylikt som ska sparas.
 • Radioaktiva ämnen.
 • Explosionsfarligt skrot.
 • Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, t.ex. oljor och vätskor.
 • Batterier

Tömningsförsäkran:

Enligt definition är ett fat tomt, om man vid en öppning så nära kanten som möjligt slår ett hål och ställer fatet i 45% lutning i ett dygn.

Böter krävs om detta inte följs!