Hjälpreda vid lastning av skrot

Sorteringsguide

Vi tackar för förtroendet att ta hand om ert metallskrot.

För att hjälpa oss i vårt arbete med yttre, inre miljö och kvalitet vill vi att ni enbart lägger i skrot som kan bearbetas på ett effektivt och bra sätt, för att få en bättre råvara.


Containern, flaket eller skrothögen får innehålla följande:

 • Lantbruksredskap(så fria från gummi, plast och trä som möjligt) t.ex. plogar och harvar m.m.
 • Plåt och järnrester från produktion eller liknande.
 • Oljefat tömda (tömningsförsäkran).
 • Olja eller dieseltankar tomma med tömningsförsäkran och manluckan bortskruvad.
 • Bilplåt och bildelar tömda på vätskor.
 • Motorer tömda på oljor.
 • Takplåt och byggnadsplåt.
 • Maskiner tömda på vätskor.
 • Armeringsjärn.
 • Mässing, koppar, rostfritt, aluminium, kabel, elmotorer samt övrig metall lägges helst i separata behållare i containern eller för sig i en hög(kranbil). Detta för att underlätta vid sortering och invägning.
 • Bil och lastbilsbatterier(blybatterier)får under inga omständigheter läggas i skrothögen eller i containern/flaket, utan skall insamlas på ett sätt som följer lagar och förordningar vid transport av farligt avfall och transport av farligt gods(ADR). De kan t.ex. ställas på EUR pall med krage, om det blir fler lager skall en mellanskiva av icke elektriskt ledande materiel användas t.ex. masonit. Vid större kvantiteter ställer vi ut syrafasta containers som rymmer 8 kbm.

Följande får INTE vara med i containern, flaket eller skrothögen.

 • Däck
 • Miljöfarligt avfall(t.ex. lysrör m.m.)
 • Kyl och frysskåp.
 • Ej TÖMDA fat och tankar.
 • Trä
 • Isolering
 • Plast och gummi
 • Hushållssopor
 • Möbler, tapeter och mattor.
 • Glas ,kakel och klinkers.
 • Delar och maskiner eller dylikt som ska sparas.
 • Radioaktiva ämnen.
 • Explosionsfarligt skrot.
 • Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, t.ex. oljor och vätskor.
 • Batterier

Tömningsförsäkran:

Enligt definition är ett fat tomt, om man vid en öppning så nära kanten som möjligt slår ett hål och ställer fatet i 45% lutning i ett dygn.

Böter krävs om detta inte följs!